Dyrvers kulle

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
JM
ADRESS
Rissne, Sundbyberg
PROJEKTSTATUS
Planskede

Rissne växer! Det homogena området, en grön enklav skapad på 1980-talet, tillhör ett förändringsområde där sambanden inom stadsdelen och de strategiska kopplingarna till grannkommunerna förstärks av den nya tvärbanan och förtätningar. Här har BAU för JMs räkning projekterat ett bostadshus som blir del av att göra Rissneleden till en mer levande och stadslik miljö.

Stadsgata

En lång byggnadskropp bildar en tydlig stadsfront mot Rissneleden och tar upp gatans svängda form i sin gestaltning. Byggnaden är som högst i öster och trappas ned i väster så att eftermiddagssolen når ner till gården. Bostäderna mot Rissneleden har en väl sammanhållen gestalt; genom fasadmaterialet och takets samlande form.

 

Materialitet

Karaktäristiskt för byggnaderna i den här delen av Rissne är det gula teglet. I Dyrvers kulle är också teglet, här gråbeige, det som ger byggnaden dess materiella tyngd. Teglets uttryck varieras genom att murningsförband och brukskulörer är olika mellan de skilda trapphusen. Utdragna skift och utdragna tegelkoppar skapar ett skuggspel och ger en rustik karaktär åt fasaderna. Fönster ger i sin tur en förstärkt vertikal riktning och vissa fönster markeras med indrag och möstermurningar.

 

Gården och naturmarken

Entrépartierna mot Rissneleden lånar sin form från hustaken och trapphusen är genomgående mot gården som ligger en halvtrappa upp. Hälften av boningsrummen i de genomgående lägenheterna är förlagda mot gården, här finns också rummen i de mindre enkelsidiga lägenheterna. Söderfasaden vänder sig mot naturmarken och den bullerskyddade gården har en öppnare karaktär med större fönster mot balkongerna. Marksten på gården möter med murar och spaljéer kullen som givit projektet dess namn. Naturen är en tillgång för de boende och vidgar området med uteplatser och ger barnen lekyta. En stor trätrappa fungerar både som sittmöbel och entré till naturen.

 

Dyrvers kulle har fått sitt namn efter en viking boende i Rissne. Dyrver nämns på en runsten i Sigtuna: ”Torbjörn reste denna sten efter Asbjörn, sin broder. De äro söner till Dyrver i Risne”.