Fågelporten

ÅR
2021
UPPDRAGSGIVARE
Bolite
ADRESS
Nyköping
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Fågelporten är ett småskaligt och attraktivt boende med lägenheter som är ekonomiskt överkomliga för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Här finns en variation av lägenhetsstorlekar, med yteffektivitet som gemensam nämnare. Genom att erbjuda rymliga och lättillgängliga cykelrum utrustade med lastcyklar och elcyklar främjas en grön omställning. Projektet är certifierat till Miljöbyggnad Silver.

I en serie projekt för samma beställare har BAU skapat bostadsområden som utmärks av modulbyggande i trä och långtgående hållbarhetslösningar – inte minst för social hållbarhet och boendelösningar som håller över tid.

Genom att bryta ner kvarteret i delar som samlas kring en egen grönyta skapas förutsättningar för att människor ska mötas och träffas på sin egen gård men också på de andras. Husen definierar gaturummet och gårdsmiljön blir lugn och skyddad. Entrébalkongerna ger ytterligare förutsättningar för mötesplatser för de boende och ger direktkontakt med den gröna gården.

Höjden på byggnaderna växlar mellan fyra och fem våningar men är i huvudsak en fyrvåningsskala. Fasaderna är uppförda i trä men även byggnadselement som de långa entrébalkongerna mot gårdarna och carports och förrådsbyggnader karaktäriseras av materialvalet för att skapa en varm och ombonad känsla.. Parkeringarna och carports, med sedumtak, används dessutom för att rama in och förstärka gårdsrummet. Låga gårdsbyggnader mot angöringsgatan i mitten innehåller miljörum.

Långtgående hållbarhetslösningar

Kvarteret är certifierat till Miljöbyggnad Silver. Långtgående satsningar görs på mobilitet och förbättrad energiförsörjning men även den sociala hållbarheten är bärande för projektet.
Transporterna till och från området spelar en stor roll för miljön. Viktigt är att minska det privata bilägandet, särskilt vad gäller bilar drivna av fossila bränslen. Här gynnas goda förutsättningar för kollektivtrafik, cykeltrafik och fordon som kan framföras med återvinningsbar energi.

Husen har utrustats med solceller på taken med separata mätare för vatten och elektricitet i varje lägenhet och all fast monterad belysning inomhus och utomhus använder LED-teknologi, vilket minskar miljöavtrycket och det allmänna underhållsbehovet. En hög grönytefaktor i projektet, genom gröna tak och innergårdar, förbättrar mikro- och makroklimatet.

Närhet till natur och grönska är en av de viktigaste aspekterna för att människor ska känna välbefinnande i sin bostadsmiljö. Gårdarna ligger i blickfånget från entréterrasserna och skapar en naturlig social kontakt, där man hälsar på grannar eller träffas på gården för att grilla tillsammans på kvällen. Odlingslotter på gården ger också tillfälle att träffas och stärka den sociala sammanhållningen. På östra gården finns även ett växthus i det soligaste hörnet som blir en naturlig träffpunkt. Växthuset fungerar som en förlängning av lägenheterna och ökar engagemanget för närområdet.

Den sociala hållbarheten syns i genomarbetade boendemiljöer med en hög grad av integration. Gemensamma utrymmen utformade för samvaro skapar band mellan de boende, och bidrar till en ökad social stabilitet i bostadsområdet. Omsorg har lagts på att säkerställa att alla ytor är fullt tillgängliga för gamla, unga och personer med funktionsnedsättningar. En variation av lägenhetsstorlekar är positiv för den sociala hållbarheten ur flera aspekter. Olika storlekar innebär att människor i olika åldrar och livssituationer kan bo grannar, men också att de boende kan flytta inom området när livet förändras.

I Fågelporten användes det statliga investeringsstödet för att skapa billigare lägenheter.

Foto: Jansin&Hammarling
Bilden föreställer kvarteret Fågelporten i Nyköping, ett modulbyggande i trä