200525_Farao 15 Bostäder elevation fasad mot nord

2021-03-16