Folkets Hus Kallhäll

ÅR
2017–2018
UPPDRAGSGIVARE
HSB
ADRESS
Kallhäll
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Biograf, diskotek, uteservering och samlingslokaler – en mötesplats för Kallhällsborna! Som fond på torget, i en byggnad av tegel i skiftande toner, med sedumtak och höga glasväggar, möter det nya Folkets Hus pendlare från den nya bron.

Tillsammans med HSB och Järfälla kommun har BAU tagit fram ett förslag till förnyelse av Kallhälls Centrum. I omdaningen ingick också att ersätta ett slitet befintligt Folkets Hus med nya lokaler och att rusta upp torget. Det nya Folkets Hus, invigt i januari 2018, har inordnats på torget för att skapa ett intimare, mer fokuserat stadsrum istället för den tidigare långsträckta platsbildning som avslutades med en parkeringsplats. Byggnaden har fått en verksamhetsanpassad storlek och givits ett innehåll som blir en samlingsplats för Kallhällsborna. Folkets Hus rymmer samlingssal/biosalong och kafé men funktioner som DJ-bås och en teleskopläktare som går att fälla ut gör att utrymmet kan användas på många sätt. En glasad vägg mot sydväst och uteservering mot torget förstärker den öppna karaktären. Växterna i byggnadens sedumtak fördröjer regnvatten och dämpar temperatursvängningar samtidigt som det blir ett trevligt blickfång för besökare och de boende runt torget.

Det nya Folkets Hus i Kallhäll Centrum är en öppen, välkomnande mötesplats för de boende i Kallhäll och i Järfälla kommun!

Foto: Jansin & Hammarling samt BAU