Hemmesta vattentorn

ÅR
2024
UPPDRAGSGIVARE
Värmdö kommun
PROJEKTSTATUS
Tävling

Värmdö kommun har tillsammans med Sveriges Arkitekter arrangerat en tävling för att få in kreativa förslag till ett nytt vattentorn. Avsikten var att handla upp ett konsultteam för att utforma vattentornet till en stolt, lokal signatur för Hemmesta-området. BAU deltog i den öppna tävlingen med ett förslag kallat ”Där vattnet får en själ”

Värmdö ligger i ett attraktivt skärgårdslandskap nära Stockholm och är en av landets snabbast växande kommuner. Ett till vattentorn behövs för att klara framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till såväl omvandlingsområden som till nya bostadsområden.

Tävlingsuppgiften bestod i att gestalta Hemmestas nya vattentorn och placera in anläggningen med dess teknikutrymmen i terrängen samt att illustrera placering av tillfartsväg och vändplan, områdesskydd samt vistelseyta. BAUs designprocess inkluderade en platsanalys där skärgårdens topografi, biologiska mångfald, befintliga rekreationsytor, infrastruktur och parkeringar och tillväxtfasen för Hemmesta fick utgöra bas. Som inspiration för gestaltningen använde vi skärgårdsmiljöns typologi och vattentornets resning som landmärke vilket gav upphov till en byggnad i betong och cortenplåt med tillägg av sedum och yakisugi, dvs värmebehandlat/bränt trä. Vid sidan om torn- och teknikbyggnad ger en flytande brygga plats för aktivitet och upplevelser. På så sätt blir miljön tillgänglig och attraktiv för alla men sparar också undervegetationen på höjden, karaktäristisk för skärgårdslandskapet.

Relaterade inlägg

Inget hittades