Hötorgscity

ÅR
1998-2004
UPPDRAGSGIVARE
Förenade Liv / Vasakronan
ADRESS
Sergelgatan, Sveavägen, Norrmalm. Stockholm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Ombyggnad och kommersiell utveckling av butiksvåningar mellan Hötorgshus 1 till 4.

När BAU fick i uppdrag att se över den kommersiella miljön mellan Höghus 1 till 4 blev angreppssättet att analysera vad som var kärnan i den ursprungliga miljön och tolka om den till dagens förutsättningar. Området rymmer stora arkitektoniska kvaliteter värda att ta fram och har högsta kulturminnesklass enligt Stockholms Stadsmuseum.

En viktig uppgift för BAU var att återskapa livet i området, att befolka och betona de offentliga stråken som tydliga stadslänkar. En förutsättning för detta var att glasa in och klimatskydda tvärgångarna. Glastaken är formade i en avskalad senmodernistisk anda. De är tydliga tillägg till ursprungsarkitekturen inspirerade av Olle Baertlings entréhall i Höghus 1. Huvudvolymen av uppdraget genomfördes mellan 1998- 2004.

Under de följande åren har kontinuerligt flera kompletteringar och verksamhetsförändringar gjorts inom ramen för det ursprungliga konceptet.

Projektet nominerades till Helgopriset 2001.

Foto: Max Plunger