Hötorget

ÅR
1995-1998
UPPDRAGSGIVARE
Gatu- och fastighetskontoret
ADRESS
Hötorget, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
KONTAKT

BAU har under åren haft många uppdrag i och runt Hötorgscity. För Hötorget blev lösningen bland annat ny sammanhållen stenbeläggning.

Entrén i Höghus 1, inglasningen av parallellgatorna mellan Hötorgshusen och Hötorgets utformning är exempel på upprustningar av den kulturhistoriskt mycket värdefulla stadsmiljön där BAU medverkat. Upprustningen av Hötorget och Slöjdgatan är ett projekt som utfördes i nära dialog och samråd med gatu-och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. BAU ansvarade  för upprustningen av de offentliga miljöerna runt Hötorget, Slöjdgatan och Sergelgatan.

Hötorget gavs en ny sammanhållen stenbeläggning på torgytan med mönsterläggning som togs fram  i samarbete med konstnär Ulrik Samuelsson. Platsen fick även en ny belysning i form av fyra för platsen specialdesignade femarmade stolparmaturer som dessutom innehåller elförsörjning till torgstånden. I uppdraget ingick även en planering av uppställningsplatserna för torgandeln samt nya gatumöbler. Torget fick även en även en ny gångentré till det stora underliggande garaget.