Jungfru Maria Kyrka

ÅR
2016–2017
UPPDRAGSGIVARE
Katolska Biskopsämbetet
ADRESS
Hovsjö, Södertälje
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Enkla geometriska former och ljusa öppna rum – traditionell kyrkoarkitektur modernt nytolkad i Södertälje.

Direkt på den bara stenklippan står en enkel kyrka. Koret är en adderad volym till kyrkorummet, samlingssal och lokal för ungdomsverksamhet finns i en något tillbakaskjuten placering och klockstapeln är fristående. Fasadens skarpa hörn och den grovsågade stående träpanelen, slamfärgad falusvart, möter raka tallar i skogsbacken. Till Jungfru Maria kyrkas strama form har kraftfullt kolorerade kyrkfönster utförda av konstnären Jürgen Habedank på Glasmalerei Peters fogats. Insidan är ljus och välkomnande, inredd med naturmaterial. Altare och amboner är utformade av arkitekt Thomas Bernerstedt.

Södertälje har genom invandringen av orientaliska kristna blivit en av de mest kyrkligt aktiva platserna i norra Europa. Den växande gruppen av katolska kaldéer behövde en bra kyrklig och social miljö och Stockholms katolska stift vände sig till BAU för uppdraget. Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka är helt bekostad av stiftet genom gåvor och välgörenhet.

Projektet är märkt av de snäva ekonomiska ramarna men har också hämtat inspiration till gestaltningen från den liknande tillkomsten av de tidiga nordiska träkyrkorna, som på samma sätt kom att präglas av de enkla geometriska formerna och träfasader som mörknat med tiden. Byggnaden rymmer inte bara kyrkorummet för andakt utan också klassrum för undervisning; här får barn trosundervisning och träffar jämnåriga med samma bakgrund och här i kulturcentret bevaras kaldeiska traditioner parallellt med en introduktion i det nya hemlandets kultur och språk.

Kyrkan invigdes i december 2017.

Foto: Anders Fredriksén