Kallhälls Centrum

ÅR
2008–2020
UPPDRAGSGIVARE
HSB
ADRESS
Kallhälls Centrum
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Tillsammans med HSB och Järfälla kommun tog BAU 2008 fram ett program för komplettering av Kallhäll centrum med cirka 300 bostäder, en förtätning som förbättrar underlaget för butikerna kring torget och ger centrum ett nytt Folkets Hus.

Kvarteren Pumpens och Byxfickans höghus bildar fond och ramar in det torg som möter resenärerna som kommer över gångbron från pendeltågsstationen. Båda bostadshusen blir nya landmärken och höjer sig som vertikala element i stadsdelskärnan med ursprunglig bebyggelse från 1960-talet. Pumpen i 16 våningar utmärker sig med ljuspigmenterade betongelement och metalliclackerade balkongfronter. Byxfickan har en mer uppbruten volym mellan 8 och 11 våningar där den tionde våningen avslutas med en generös takterrass med vidsträckt vy över Mälaren och omkringliggande bebyggelse. Båda uppdragen utfördes åt HSB och miljöklassades i nivå Silver.

Ett stenkast från torget har kvarteret Fågelholken med sin bågformade volym omfamnat parkrummet på gårdssidan och markerat en tydlig front mot trafiken på kvarterets utsida. Kvarteret är även det en del av den större detaljplan som Järfälla kommun antog 2015. Bostäderna i den här delen ritades av BAU på uppdrag av JM.

Själva förutsättningen för omdaningen var ett markbyte mellan Järfälla kommun och Folkets hus. I vårt uppdrag ingick därför att ersätta ett slitet befintligt Folkets Hus med ett nytt folket Hus på torget. Torget rustades upp och kompletterades med en mötesplats i verksamhetsanpassad storlek med café, konferenslokal och biograf. Genom sin placering i kanten på det överstora torget bidrar Folkets Hus nu till att skapa ett intimare, mer fokuserat stadsrum i Kallhälls centrum. Folkets Hus invigdes i januari 2018.

Foto: Jansin & Hammarling