Kummelby Kyrka

ÅR
1994–2000
UPPDRAGSGIVARE
Sollentuna Församling
ADRESS
Kummelby, Sollentuna
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Nybyggnad av kyrka i Sollentuna som förenar det värdiga kyrkorummet och den flexibla användningen för vardagliga verksamheter i en massiv tegelbyggnad.

Nybyggnad av stadsdelskyrka i Helenelund. Kyrkan förenar delvis motstridiga önskemål på ett sammanhållet och värdigt kyrkorum med Multi Purpose idéer där rummet kan möbleras om och kopplas till kyrksal och kyrktorg beroende på verksamhet och antal besökare.

Programmerade som spontana verksamheter för barn-, pensionärs-, musikgrupper m.fl. är ytor organiserade kring det informella kyrktorget och caféet. Sedan invigningen år 2000 har verksamheten vuxit och möjligheterna till kommunicerande kärl mellan rummen används flitigt.

Byggnaden är ett tidigt exempel på hållbart miljötänkande med tung stomme av massivtegel, stor luftvolym och hög rumshöjd. Dessa faktorer utnyttjats i ett självdragssystem där friskluften långsamt flödar genom en kulvert under jord, renas och tempereras innan den strömmar ut via golvgaller i kyrkorummet. Kyrkan röstades fram som Sollentunas vackraste byggnad.