Kv. Hägern Större

ÅR
2005–2006
UPPDRAGSGIVARE
Afa Fastigheter
ADRESS
Sergels Torg 2
OMFATTNING
2000 kvm
PROJEKTSTATUS
Pågående

I fonden av Sergels torg ligger kvarteret Hägern Större. En ombyggnad möjliggjorde att Kanadas ambassad fick plats i en takpåbyggnad utförd i exklusiva materialval och att byggnaden fick direktkontakt med T-centralens biljetthall.

Hösten 2005 inledde BAU uppdraget för ombyggnad av fastigheten Hägern Större 14 för AFA Fastigheter. Kvarteret är beläget i korsningen Klarabergsgatan/Drottninggatan. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1957 och byggdes om och till under 2005, då två nya våningar tillkom.

Om och påbyggnadsprojektet omfattade butikslokaler i gatuplan och biljetthallsplan, där fastigheten fick direkt kontakt med T-centralens biljetthall vid Sergels Torg. Ombyggnaden har inneburit upprustning och utökade butikslokaler i tre våningsplan, nya effektiva och representativa kontor samt ny takpåbyggnad inrymmande Kanadas ambassad, allt klädd i en ny fasad av guldeloxerad aluminium och labradorsten i gatuplan. Delar av ombyggnaden har skett i samarbete med SL.

BAU har fortfarande uppdrag i fastigheten, nu med inredningsuppdrag i byggnadens gemensamma och publika ytor samt stora hyresgästanpassningar för nya hyresgäster. Den flexibla byggnaden i det attraktiva läget tål att ändras över tid.

Foto: Jonas Dahlberg