Hekla

ÅR
2003-2008
UPPDRAGSGIVARE
AP Fastigheter
ADRESS
kv. Hekla, Kista
PROJEKTSTATUS
Utredning

I en planutredning för Kvarteret Hekla kunde BAU konstatera att det finns stora möjligheter i att dela upp de större, inhägnade industrikvarteren i Kista och förstärka kvartersstrukturen med lokaler – men även bostäder.

Planutredning för att identifiera byggnadsvolymer, gatustruktur och fastighetsombildningsprinciper som underlag till en långsiktig utveckling av tidigare industrikvarter i centrala Kista. Kvarteren kan i framtiden innehålla kontor, bostäder, utbildningslokaler och kommersiella ändamål. I Kv. Hekla har vi byggt vidare på strukturplanen för Kista, och delat upp ett större inhägnat industrikvarter till en mer fingrängad och öppen kvartersstruktur. Höga bottenvåningar i husen medger lokaler riktade utåt gatan såsom butiker eller restauranger, om inte omedelbart så åtminstone i en framtid med bättre utvecklat underlag.

Vi tycker att det vore nyttigt att bygga bostäder i arbetsområdets hjärta för att skapa något närmre ett riktigt urbant liv på gator och torg – något som kanske löses eller förstärks den dag Kymlinge utvecklas. Nybyggnadspotentialen uppgår till ca.150 000 kvm ljus BTA.