Isafjord 1

ÅR
2007–2009
UPPDRAGSGIVARE
Klövern AB
ADRESS
Kv. Isafjord 1, Kista
PROJEKTSTATUS
Planskede

Utredning, gestaltning och illustration av underlag till detaljplan för Kv. Isafjord i Kista.

Planen för kvarteret Isafjord omfattar drygt 100 000 kvm ljus BTA nybyggnad integrerat med Ericssons huvudkontor i tre projekt av BAU, Wingårdhs och Krook och Tjäder. Syftet har primärt varit att för Ericssons expansionsmöjligheter skapa en modern urban miljö efter strukturplanen för Kistas intentioner, utan att göra avkall på mycket höga säkerhetskrav.