Pinassen

ÅR
2008
UPPDRAGSGIVARE
Klövern AB
ADRESS
Kv. Pinassen, Karlstad
OMFATTNING
14 500 kvm BTA
PROJEKTSTATUS
Idéförslag

Förslag till nybyggnad av kontorshus på Kanikenäset i Karlstad.

Kontorshusets huvudkropp är uppbyggd utifrån Klöverns tekniska plattform i prefabricerad betong som putsas på plats, men har en kompletterande entrébyggnad som skulle kunna innehålla en hörsal och som med sin träklädda båtform välkomnar gående och bilister som kommer från Karlstads stadscentrum.

Bärande idéer för förslaget har varit att möta det vattennära läget med reellt glasade gavlar, och att med ekonomiskt säker teknikgrund och avvikande tillägg skapa en arkitektoniskt tilltalande men kommersiellt realiserbar byggnad.

Relaterade inlägg