Skaftå

ÅR
2006
UPPDRAGSGIVARE
Klövern AB
ADRESS
Kv. Skaftå, Kista
OMFATTNING
32 000 kvm BTA
PROJEKTSTATUS
Idéförslag

Projektet är ett förslag till nybyggnad av kontorshus utmed Torshamnsgatan i Kista.

Huset ritades ursprungligen som huvudkontor för ett känt elektronikföretag, men vändningen i världskonjunkturen omintetgjorde färdigställande den gången. Trots en mycket rationell och effektiv planlösning, uppbyggd kring en snävt styrd teknisk plattform, vill vi med arkitekturen förmedla prakten i ett korporativt huvudkontor kombinerat med en ungdomligare glädje och mjukhet.

Varmt färgad puts, rundade hörn och den ”upplyfta kjolen”, som exponerar kundmötes- och utställningsytor, signaler mjukhet och vänlighet i kontrast till Kistas rådande hightechgråa muskuläritet. Eftersom detaljplanen medger ett mycket stort hus inom kvarteret har vi itudelat fasaduttrycket för att skapa en stor och en liten huvudentré, med en sinrik lösning av våningsplan, trapphus och utrymning, som medger flexibel expansion och krympning för multipla företag inom samma byggnadskropp, med bibehållen ”hela huset identitet”.