Banken

ÅR
2016–
UPPDRAGSGIVARE
Besqab
ADRESS
Kv. Banken, Solnavägen, Solna
OMFATTNING
400 lägenheter
PROJEKTSTATUS
Planskede
KONTAKT

I Solna finns ett antal prioriterade områden för stadens utveckling. Nya stadsdelar som Arenastaden och Haga Norra tillkommer och kopplas ihop med redan etablerade stadsdelar. I kommunens hjärta finns Solna Centrum – stadskärnan som blev en galleria. BAUs projekt i kvarteret Banken, på uppdrag av Unibail-Rodamco och Besqab, är ett av de tidiga projekten i en urbanisering av stadskärnan i Solna Centrum. Husen formar de första kvarteren i Solnavägens förvandling till stadsgata och anger tonen för ett framtida centrum där verksamheter och bostäder andas stad.

Större delen av kvarteret Banken utgörs idag av ett parkeringsgarage med ovanliggande parkeringsdäck. En ny bebyggelse med bostäder på platsen bildar en stadsfront mot Solnavägen; ett urbant grepp som förändrar vyn i gatans förlängning från båda hållen, sätter tonen för en ny skala i stadsrummet och visuellt minskar gatumiljöns bredd. Innanför bostadskvarteret skapas en skyddad gårdsmiljö. Trottoar, cykelbana, angöringszon med en rad av träd men också lokaler i bottenvåningen skapar en distans till den livligt trafikerade Solnavägen. Trädraden fungerar också som ett visuellt filter mot gatan för bostäderna utan att förminska att de är en del av det aktiva gaturummet.

Bostadshusen är i snitt åtta våningar, plus en kungsvåning. Den nivåskillnad som finns mellan Solnavägen och den underbyggda anslutningen till Solna Centrum tas upp av trappor och en ramp. De tre gränderna mellan kvarteren utformas som något förhöjda gångytor. Gränderna kopplar samman Solnavägen med centrum och blir del av det nya rörelsemönstret för gående

För att bidra till Solnavägens omgestaltning som stadsgata skall bebyggelsens uttryck variera inom och mellan de fyra kvarteren, och fasaderna ska markeras som ett tydligt arkitektoniskt tillägg till årsringarna i Solna. Gestaltningen som kommer att detaljeras i ett gestaltningsprogram och får sin karaktär genom olika kompositioner av fönster och trapphus, genom förändringar i material och färg, eller genom olika typer av bottenvåningar.

Tillskottet ger närmare 400 lägenheter till Solna Centrum och blir hem för cirka 1000 personer.