Lissabon

ÅR
2001–2009
UPPDRAGSGIVARE
HSB Stockholm/NCC Construction
ADRESS
Gärdet, Stockholm
OMFATTNING
104 lägenheter
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Kv. Lissabon omfattar två bostadshus byggda på och emot ett befintligt parkeringsdäck med utsikt över Frihamnen och Stockholms inlopp.

Under planprocessen skissade BAU bland annat på skivhuslösningar för att hantera bullret från Tegeluddsvägen och hamnen, men stadsbyggnadskontoret önskade punkthus för att ansluta till befintlig bostadsbebyggelse utmed Öregrundsgatan. Lösningen blev veckade femspännare med delinglasade balkonger som riktats ut från byggnadskroppen och ger ett karaktäristiskt utseende. Vecken utnyttjas för att skapa olikfärgade ”skivor” som bryter ner husens ansenliga volym och accentuerar deras höjd.

Viktigt för placeringen av husen har varit att hålla ett respektavstånd till omgivande bebyggelse och att bevara utblickar mot Värtahamnen. Tomten har ett hörnläge i slutet av gatan och är Gärdets sista utpost mot den storskaliga Värtahamnen i norr, vilket motiverade den högre byggnadshöjden.  Intressant är att sjöutsikten till trots är den finaste vyn åt andra hållet, över Gärdet in mot staden.

Fotograf: Tove Falk Olsson

Relaterade inlägg