Lunakvarteret

ÅR
2024
UPPDRAGSGIVARE
Södertälje kommun
ADRESS
Södertälje
PROJEKTSTATUS
Parallellt uppdrag

Tillsammans med det brittiska kontoret Alison Brooks Architects och LARK landskapsarkitekter från Norge inbjöds BAU till tävling för Lunakvarteret i Södertälje. I teamet ingick även Linn Lindfred, expert på cirkulär hållbarhet samt konstruktörerna i Kvarteret K. Tävlingsförslaget omvandlar stadskärnan genom tre nyckelidéer som är förankrade i platsen: dess många kulturer, dess naturliga topografi och dess underbart, eklektiska, arkitektoniska karaktär. Tävlingen är avslutad och förslaget ”Himlen är vårt tak” av CF Möller Sverige vann.

I tävlingsförslaget från BAU, ABA och LARK öppnar sig kvarteret i ett trappande landskap av platsbildningar med gröna, generösa vistelsesytor för Södertäljes alla invånare. Luna skall vara en plats för alla, oberoende av plånbokens storlek, ålder, etnicitet eller intressen. En kreativ, rolig, upplevelserik och varierad mini-värld inom kvarterets gränser skapas – där alla sinnen kan kittlas och nya erfarenheter kan skapas. En stor variation av bostäder; för flerbarnsfamiljen, för studenten, för kompiskollektivet och för det äldre paret, gör att alla kan hitta en hemvist här. Bostäderna skapar den sociala trygghet som kan saknas i en kommersiell miljö. Konsthallen bjuder in besökare till kvarterets hjärta där den annonseras tydligt i fasaden i kontorshusets entréplan. Vid vernissager och events aktiveras torgen av konstintresserade Södertäljebor, och kopplingen till Biblioteket känns nära och naturlig för utställningar eller events. Även bion lockar medborgare i alla åldrar. Alla ytor är skapade för samnyttjande och flexibilitet. Var för sig och tillsammans ger de möjlighet att samla många människor på liten yta.

Vi vill skapa en trygg och säker mötesplats som bjuder in till gemenskap och social hållbarhet. Genom att skapa flera förbindelser och kopplingar genom kvarteret gör vi det tryggt och tillgängligt.

Biblioteket

Storgatan görs inbjudande med en ny, ljus och transparent form där det synliggjorda biblioteket uttrycker hur samhället vävs samman av kultur och kunskap. En ny fasad i mönstrat tegel och glas ersätter den tidigare fasaden med sin utkragande del. Bibliotekets nya identitet är inspirerad av dekorativa motiv i allmogetextilier, en varm gest mot stadens historiska torg. Ovan det intrikata mönstret av diamanter och trianglar finns en volym med dubbelhöjd som kan kraga ut mot Stortorget. Här inryms en spektakulär gemensam läsesal och servering. Volymen med trästomme är multifunktionell, rymmer ett kafé och vetter mot bibliotekets nya takterrass.

Vi följer en sekvens av generösa urbana torg/piazzor som utgör hjärtat i vårt nya Lunakvarter: Scenplatsen, Biblioteksterrassen, Lunaplatsen, Skoltorget. En breddad entré mot Rangnhildsgatan från Storgatan ramas in av det restaurerade Luna 4 och bibliotekets kommersiella delar i bottenvåningen

Bostadstorn

För att markera det centrala torget som en fantastisk plats att bo och arbeta vid, med utsikt över staden, föreslår vi ett bostadstorn med en samlingslokal vid dess fot. Med högresta valv och blågrön keramisk beklädnad hyllar tornet Södertäljes kontakt med havet och kanalen, dess kurortsarkitektur och kakelugnstradition.

Folkets hus

Vid foten av det högre bostadstornet föreslår vi en mötesplats för en mängd olika användningsområden och gemenskaper. Vi föreställer oss en plan yta, riggad med ljud och ljus och med en akustik som möjliggör användning för evenemang, små konserter, födelsedagsfester, schackklubb, speltävlingar, amatörpjäser eller komedikvällar. Trappavsatsen erbjuder ett vilplan som också är entrén till en ny, multifunktionell samlingslokal: Luna Studios. I norr leder denna avsats genom ytterligare en liten amfiteatertrappa till ett södervänt bibliotekstorg, i väst leder amfiteatertrappan till ett öppet torg, hjärtat i det nya kvarteret, Lunaplatsen. En konstpassage från Bibliotekstorget ger en alternativ väg in till platsen, förbi biografentrén och konstgalleriet.

Lunaplatsen

Den nya Lunaplatsen är en publik plats i söderläge, inramad av en mängd olika byggnadstyper, användningsområden och karaktärer, vilket skapar ett mångsidigt och dynamiskt stadscentrum. Bostadstornet reser sig vid torgets östra sida och ett kluster av kontorsbyggnader ramar in dess norra sida med höjder som säkerställer att torget får full solbelysning under dag och eftermiddag. Vid Nygatan återfinns ett bostadskvarter med lägenheter i befintlig stomme och i en terrasserad påbyggnad i massivträ. Markplan och suterrängplan förbinds med en matmarknad med entré både från Lunaplatsen och Nygatan.

Skola

Vi har omvandlat den befintliga strukturen i Luna 8 till ett öppet och sammanhängande ramverk för upp till 1000 studenter. Byggnadens kapacitet har utökats med en påbyggnad i massivträ. Skolans hjärta är ett sex våningar högt centralt atrium som förbinder varje nivå från torget och uppåt. Det nya Luna Gymnasium är tänkt som en kaskad av former, en gestaltning som erbjuder terrasser för utomhusbruk eller trädgårdar. Skolan uttrycker en dynamisk ung gemenskap – med skulpturalt formspråk och ett hållbart förhållningsätt till materialen

Cirkularitet och hållbarhet i det sammanvävda Luna

Det handlar om att tänka smart i ett tidigt skede för att minska avfall, öka resiliensen och flexibiliteten i användning av byggnaderna och platsen. Vi försöker bibehålla så mycket som möjligt av befintlig struktur, och det som rivs eller demonteras skall i första hand omhändertas eller användas i projektet på plats. Genom att skapa en plats som lever 24/7 med generösa öppna ytor i bottenvåningarna har vi en nyckel i att öka samnyttjande, ändra program över tid och skapa en stadsmiljö som är hållbar på riktigt.

Det förnyade Lunakvarteret kan inte bara vara en plats som rumsligt och arkitektoniskt återintegreras i den historiska stadsväven, den måste också utvecklas som en social och ekonomisk plattform för att göra det möjligt för alla Södertäljes invånare att delta i en dynamisk och inkluderande stadskultur. Historiskt sett har staden gjort det möjligt för urbana mönster och byggnadsformer att förnyas och vävas samman med djärva, kreativa idéer.

Vår vision för förnyelse av Södertäljes stadskärna förenar stadens platshistoria, dynamiska tillväxt och uppfinningsanda i ett sammanhållande stadskoncept: VÄVNING. Att väva in naturen i ett nytt landskap och en ny offentlig miljö, att väva samman Lunas nya och befintliga strukturer, att väva samman respekten för Södertäljes modernistiska traditioner och arv, att väva samman befintliga och nya material och att använda vävning för ett dynamiskt, mångkulturellt ekosystem.

En plats för upplevelser. En plats för minnen. En plats för människan.

 

Bilder: BAU, ABA, LARK samt Filippo Bolognese