Mediatek

ÅR
2008–
UPPDRAGSGIVARE
Kvarnholmen Utvecklings AB
ADRESS
Kvarnholmen, Nacka
PROJEKTSTATUS
Skiss

Förslag till Mediatek på Kvarnholmen där en nybyggnad på kajen kopplas till den spektakulära funkisbyggnaden Munspelet som får publik användning.

BAUs förslag till Mediatek på Kvarnholmen ingår som en del av områdets omvandling från industrisamhälle till blandstad.

En av Nackas och Stockholms mest spektakulära funkisbyggnader är det så kallade Munspelet ursprungligen ritad som huvudkontor för kvarnverksamheten av Olof Thunström. I samband med att Kvarnholmen nu byter skepnad från industrisamhälle till en i Stockholm centralt belägen skärgårdsö, för boende och arbete, kommer byggnaden att restaureras och fyllas med nya publika funktioner. Munspelet kopplas med en nybyggnad på kajen och bildar ett nytt kultur- och eventcenter, ett Mediatek för till exempel TV inspelningar, konserter mm – och blir samtidigt en lykta i inloppet till Stockholms hamn.