Neapel 3

ÅR
2016–
UPPDRAGSGIVARE
NIAM
ADRESS
Södra Värtan, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Pågående

Med Hotell Ariadnes siluett, som markerar den punkt där södra Värtahamnens kaj svänger in mot Värtaterminalens hamnbassäng, utmärker sig kvarteret Neapel som en av Södra Värtans signaturbyggnader. BAU har med lyhört intresse för den sena postmodernismen arbetat med renovering och förnyelse av kontorsytorna i den del av fastigheten som betecknas Block 1.

Utöver hotellbyggnaden består kvarteret av både kontorslokaler och lokaler för restaurang samt handel vilka sträcker sig västerut mellan hamnbassängen och Hangövägen. Sedan fastigheten förvärvades av NIAM, våren 2016, har en intensiv förnyelse av kvarteren pågått samtidigt som hela Södra Värtan är föremål för en stadsutveckling med ambitionen att skapa en tät, funktionsblandad stadsdel med 1900 lägenheter och 125 000 m2 tillkommande ytor för kontor.

BAU har arbetat med renovering och förnyelse av kontorsytorna i den del av fastigheten som betecknas Block 1. Det är ett arbete som präglats av ett lyhört intresse för den sena postmodernism byggnaden är ett slående exempel på samtidigt som samtida kvalitéer; rymd, flexibilitet, ljus och öppenhet, varsamt infogats. Det sena 80-talets palett av pastellfärger och blanka metaller, utmärkande för byggnaden, har legat till grund för den bearbetning av interiörerna som kommer möta framtidens hyresgäster. Arbetet har vidare tagit utgångspunkt i byggnadens tydliga struktur och rytm samt den uppdelning i volym som karaktäriserar kontorsbyggnaden, där fyra huskroppar med lätta länkar dem emellan ger goda utblickar och möjlighet till sekvens och rumslighet även i större kontorsytor.

Relaterade inlägg