Norrmalmstorg

ÅR
2008–2013
UPPDRAGSGIVARE
Huvudstaden, Anders Bodin, SEB
ADRESS
Norrmalmstorg, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Parallellt uppdrag

Parallellt uppdrag för Norrmalmstorg initierat av fastighetsägarna vid torget.

Förslaget visar på möjligheter att renodla och förtydliga torgets identitet och roll i stadsrummet samt att lyfta fram verksamheterna i fastigheterna så att de tydligare blir delaktiga i torgets liv.

Platsen har en varierad historia svår att finna en röd tråd i, från träsk, skampåle, trafikapparat till nav i Stockholms finansiella centrum. Här handlar det mer om vilka kvaliteter som saknas och hur torget kan komplettera, länkas till och samspela med de övriga offentliga rummen i området. Att lyfta torget från plottrig ställplats av gatumöbler till ett öppet luftigt torg där byggnadernas verksamheter deltar i och definierar torgrummet.