Rum för barn

ÅR
2004 – 2005
UPPDRAGSGIVARE
Kulturhuset och Stockholms stad
ADRESS
Kulturhuset, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Rum för barn! Ett förslag på en plats där barn i alla åldrar kan komma i kontakt med böcker; ett rum som bejakar allt från fysisk upptäckarglädje till möjligheten att få försjunka in i en annan värld.

I samband med att BAU fick i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm att projektera en utbyggnad av de tre nedre planen av Kulturhusets östra hörn gavs rum för en butik för Designtorget i bottenvåningen samt för ungdomsverksamheten LAVA. Här föddes också idén med Rum för barn.

Idén med projektet var att för barn, i ålders- och utvecklingssteg, skapa ett positivt förhållande till böckernas värld. Projektet fokuserar såväl på de allra minsta barnen att fysiskt komma i kontakt med böcker som till de större barnens behov att i lugn och ro upptäcka och sjunka in i litteraturens värld.

Ytan på Kulturhuset är nu ombyggd.