Sandvik

ÅR
2002-2012
UPPDRAGSGIVARE
Sandvik
ADRESS
Sandviken
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

BAU har under ett tiotal år utvecklat industrilokaler kopplade till stålproduktion åt den globala Sandvikkoncernen – projekten fick humoristiska arbetsnamn som Blues Brothers, Fenix och Golden Pig.

Fenix

Under våren 2002 ombads BAU att formge skalet och planera serviceutrymmen kring en utbyggd industriprocess i Sandviken. Den nya hallen för stålvalsverket mäter 270 m i längd och har en höjd på ca 20 m – stora mått som kräver proportionerliga tag i detaljerna.
För att tillföra de stora fasadytorna dynamik valde BAU att arbeta med skikt av liggande korrugerad standardplåt i kontrasterande kulörer – ljusgrått, silver och grafitgrått. De stora grafitgrå fälten harmoniserar stundtals oregelbundet med öppningar av glas för dagsljusinsläpp och galler för kylning. Centralhallens stramhet är tänkt att tolerera brokigheten hos mindre utbyggda och påhängda processdelar, vars utbredning inte stod helt klart när fasadkonceptet utarbetades. Hallens låglutande sadeltak kröns av mycket stora kylhuvar, som målats i klarblått som ett glatt inslag i kontrast till den sobra helheten. Under 2007 fortsatte BAU att bearbeta fasaderna i den jättelika anläggningen i Sandviken och uppdrag för tillbyggnader tillkom.

Finvalsverk

Sandvik ökade kapaciteten genom att bygga ut valsverket men märkte snabbt att efterfrågan var större än så. BAU fick 2007 i uppdrag att utforma ett finvalsverk. Det nya valsverket fick också ett arbetsnamn. Det benämndes Blues Brothers där ena avdelningen fick namnet Jake och den andra Elwood, precis som den legendariska duon i de klassiska filmerna. Den här anläggningen inryms i den struktur BAU redan skapat för Fenix men har genom sin dominerande längd givits en ännu starkare vertikal karaktär i ouppbrutna volymer och dagsljusinsläpp i långa band. För fasaden användes ett material, Kalwood, som släpper in ljus helt utan bländning.

Golden Pig

Uppdragen för Sandvik fortsatte med en storskalig utomeuropeisk industrianläggning. BAU fungerade som arkitekt under programskede i Sverige samt bidrog med granskning av A-handlingar framtagna i värdlandet.

Västberga

Som en del av den moderna stålproduktionen ingår forskning och utveckling. Även för den här delen av företagets verksamhet har BAU fått förtroenden att skapa moderna arbetsplatser för de anställda i en byggnadsförädling. Om- och tillbyggnad av 8.000 m2 industrilokaler i Västberga, Stockholm gav Sandvik Coromants hårdmetallforskning moderna industrilab.

Foto: Tove Falk Olsson

Relaterade inlägg