Sergelgatan

ÅR
2000
UPPDRAGSGIVARE
Gatu- och fastighetskontoret
ADRESS
Sergelgatan, Norrmalm. Stockholm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
KONTAKT

Upprustning av Sergelgatan där en återgång till ursprungliga format av mönsterläggningen gjorts i granit istället för betong.

BAU har medverkat i många förnyelseprojekt rörande kommersiella miljöer i stadsmiljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Ett flertal uppdrag har rört riksintresset Hötorgscity där BAU fått förtroendet att under en längre tid arbeta i projekt runt Sergelgatan och Hötorget. Upprustningarna sker med nära koppling till de ursprungliga kvaliteterna och genomförs på ett sätt som lyfter fram platserna som attraktiva stadsmiljöer: för Sergelgatan gällde en översyn av markbeläggning, ljussättning och gatumöblering.

Upprustning av Sergelgatan. Den ursprungliga beläggningen var kraftigt förvanskad med nya betongplattor i fel format, färg och textur vilket förstörde ursprunglig mönsterverkan. Upprustningen innebar en återgång till ursprungliga format av mönsterläggningen men i granit istället för betong. Nytt belysningskoncept, och nya skulpturalt utformade sittgrupper.

Foto: Max Plunger