Slakthus området

ÅR
2015–2017
UPPDRAGSGIVARE
Unibail-Rodamco, Fabege, Einar Mattsson, Besqab, Riksbyggen
ADRESS
Slakthusområdet
PROJEKTSTATUS
Idéförslag

Under år 2012 ombads BAU av Unibail-Rodamco skissa på alternativ för en möjlig handelsplatsutvecklingen i Slakthusområdet. Med tiden bildades en större grupp för att utveckla en vision för östra Slakthusområdet som presenterades 2017.

Idén för Slakthusområdet var att skapa ett upplevelserikt nord-sydligt stråk från en koncentration av kontorskvarter med många nya arbetsplatser nära kommunikationer i norr, förbi bostäder, Globen och Tele2 Arena till en samlad handelsanläggning i syd. Två kraftiga ankare skulle generera stora flöden genom en blandstad och skapa ett starkt stråk kantat av levande bottenvåningar.

Stor fokus lades på att skapa en klimatiserad handelsplats länkad till 12 under Tele2 Arena som samtidigt vände sig utåt för att möta staden med inbjudande, öppna fasader och levande bottenvåningar. Ett vackert och rikt gestaltat torg skulle utgöra plats för tillfälliga evenemang, torghandel och uteserveringar samtidigt som det medgav de stora samlingsytor som arenan kräver vid evenemang. Grundtanken med handelsanläggningen som komplement till staden var att erbjuda starka internationella varumärken i kombination med småskalig och ofta lokal gatuhandel för en rik blandning som tillsammans med underhållning skulle omvandla Slakthusområdet till en eftersökt destination med överlägset utbud för boende och arbetande i stadsdelen.

Bild: Walk the Room