Snäckan

ÅR
2012–
UPPDRAGSGIVARE
Alecta, Skanska
ADRESS
Kv. Snäckan, Tegelbacken, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Planskede
KONTAKT

I kvarteret Snäckan skapar BAU en nybyggnad i ett av Stockholms bästa lägen, med moderna, funktionella kontorslokaler, ger de anställda en fantastisk takterrass med utblickar mot Riddarholmen och Gamla stan och här skapas nya sociala rum för alla stadsdelens besökare – på de gåendes villkor.

BAU har formulerat nya förutsättningar för miljön med öppna publika bottenvåningar runt byggnaden och ett luftigt, överglasat Tysta Mari-stråk. Verksamhet och gestaltning i den nya skepnaden tillför större flöden av människor i stadsrummet under längre tid på dygnet vilket i sin tur ger bättre social kontroll. Förändringar i stadsmiljön som förstärks och möjliggörs av ytterligare skeenden i omgivningen runt Tegelbacken.

Det befintliga huset från 1980-talet rivs och ett nytt kontorshus tar plats. Fasaden öppnas med större fönsterytor och ett mindre monolitiskt  uttryck vilket också speglar de effektiviserade kontorsplanen och platsens ändrade karaktär. Materialen är valda för att ge en tidlös och stark, egen karaktär – hållbar över tid med material som lever och förändras i olika ljus. Grundmaterialen är kalksten, varm koppartonad metall och glas med reversibla detaljer som inte förvanskar det eleganta uttrycket. Byggnaden utformas med den materialitet som präglar byggnaderna i kvarteren runt Tegelbacken och miljön som kvarteret Snäckan är del av – en stockholmskvalitet som också hittas i byggnader från andra tidsepoker som Stadshuset, Rosenbad och Centralpalatset.

Detaljplanearbetet pågår.