Snäckan 8

ÅR
2012–
UPPDRAGSGIVARE
Skanska
ADRESS
Kv. Snäckan 8, Tegelbacken, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Pågående

I kvarteret Snäckan skapar BAU en ny kontorsbyggnad i ett av Stockholms bästa lägen. I moderna, funktionella lokaler och med en fantastisk takterrass ges de anställda utblickar mot Riddarholmen och Gamla stan. Den nya byggnaden får ett sammanhang i stadsmiljönsom skapar nya rum för alla stadsdelens besökare – på de gåendes villkor.

BAU har skapat nya förutsättningar för kvarteret med öppna publika bottenvåningar runt byggnaden och ett luftigt, överglasat Tysta Mari-stråk. Verksamhet och gestaltning i den nya skepnaden tillför större flöden av människor i stadsrummet under längre tid på dygnet vilket i sin tur ger bättre social kontroll. Förändringar i stadsmiljön som förstärks och möjliggörs av ytterligare skeenden i omgivningen runt Tegelbacken.

Det befintliga huset från 1970-talet rivs och ett nytt kontorshus tar plats. Fasaden öppnas med större fönsterytor och ett mindre monolitiskt  uttryck vilket också speglar de effektiviserade kontorsplanen och platsens ändrade karaktär. Materialen är valda för att ge en tidlös och stark, egen karaktär – hållbar över tid med material som lever och förändras i olika ljus. Grundmaterialen är kalksten, varm koppartonad metall och glas med reversibla detaljer som inte förvanskar det eleganta uttrycket. Byggnaden utformas med den materialitet som präglar byggnaderna i kvarteren runt Tegelbacken och miljön som kvarteret Snäckan är del av – en stockholmskvalitet som också hittas i byggnader från andra tidsepoker som Stadshuset, Rosenbad och Centralpalatset.