Stureplan

ÅR
2004–2006
UPPDRAGSGIVARE
Diligentia
ADRESS
Stureplan, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
KONTAKT

I samband med utbyggnad av Sturegallerian har konceptuella studier och analys av det offentliga rummet genomförts, för att revitalisera Stureplan som Stockholms moderna centrum.

I ett utvecklingsprojekt för Sturegallerian fick BAU under åren 2004–2006 i uppdrag att se över Stockholms moderna centrum, Stureplan. Efter konceptuella studier och analys av det offentliga rummet genomfördes förändringar som revitaliserade stadsrummet.

Med hjälp av både ny och beprövad teknik studerades förutsättningarna att skapa en mötesplats med shopping, uteserveringar, interaktiva bildskärmar och poetiskt föränderligt ljud och ljusrum.