Sveriges ambassad i London

ÅR
2013–2016
UPPDRAGSGIVARE
Statens fastighetsverk utrikes (SFV)
ADRESS
11 Montagu Place, Marleybone, London
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

BAU är stolta över uppdraget som generalkonsult för hela processen med ombyggnad och renovering av Sveriges ambassad i London!

Vårt uppdrag bestod av tre tydliga delar, fullständig ombyggnad av konsulära enheten, som fått ökad belastning till följd av växande svensk befolkning i London, övergripande ytskiktsrenovering av ambassadens kontorsytor samt ett lyft av byggnadens exteriör i gatubilden. Det var också väsentligt att förbättra byggnadens tillgänglighet.

Byggnaden som uppfördes på 50-talet, ursprungligen en judisk skola, inköptes av Svenska staten tidigt 80-tal. Byggnaden med fasad av gult tegel och sandsten står reslig i ett gatuhörn med den för London klassiska försänkta våningen (lower ground floor) indragen från bakkant trottoar med gjutjärnsstaket.

Den ursprungliga byggnaden har flera kvalitéer som delvis fördunklats i en tidigare ombyggnad på 80-talet som med ganska små medel kan lyftas fram. En mycket tung entrétrappa och skärmtak tas bort och ersätts med lättare konstruktioner och en elegant lösning för hiss infälld i fasaden med smäckra profiler. Byggnaden ska för besökaren utstråla svenska positiva värden såsom öppenhet, tydlighet och viss elegans. För personalen ska det vara en god arbetsplats med funktionella kontor med avseende på dagsljus, akustik, ventilation, plats för paus och vila.

Materialvalen vid huvudentré, entrévåning och i publika ytor ska förstärka det representativa uppdraget en ambassad har, samt ha lång livslängd och tåla högt slitage, vilket innebär bl.a. kopparklädda stålglaspartier, glasräcken och naturstensgolv. Fasaden tvättas och stenarbeten repareras.