Sveriges ambassad i Tokyo

ÅR
2011-
UPPDRAGSGIVARE
Statens fastighetsverk (SFV)
PROJEKTSTATUS
Pågående

BAU bistår Statens Fastighetsverk med upprättande av vårdprogram, löpande utredning inför underhållsåtgärder, samt hyresgästskisser och underlag upphandling lokala entreprenörer.

Den svenska ambassaden i Tokyo ligger i stadsdelen Roppongi, en högt belägen del av Tokyo som rymmer flera ambassader och kulturinstitutioner. Den nuvarande byggnaden är ritad av Michael Granit och uppfördes i slutet av 80-talet för att invigas 1991.

Man kan konstatera att arkitekten Michael Granits koncept mycket kraftfullt löser det omfattande programmet med en stark sammanhållen form som utåt ger byggnaden representativitet, stringens och skärpa, och inåt generöst ger plats för en stimulerande arbetsplats, utställningsytor, auditorium, rekreationsanläggning, ett magnifikt residens, tillsynes friliggande på en terrass med trädgård och ett 20-tal personalbostäder.

När den nuvarande byggnaden invigdes hade man skapat en byggnad med högt symbolvärde och inom kort etablerat ett landmärke i en av världens största städer. Målsättningen var också att skapa en naturlig samlingsplats för svenskar i Tokyo och ett nav för flera intressenters verksamhet. Byggnaden står nu, 20-tal år senare, inför omfattande underhållsåtgärder men också ett behov av återkoppling till hur Sverige vill verka och synas i det japanska samhället, nu och i framtiden.