Tele2

ÅR
2014–2016
UPPDRAGSGIVARE
Klövern
ADRESS
Kista
OMFATTNING
27.000 kvm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Tele2s huvudkontor i Kista – en robust kontorsbyggnad med stort utrymme för lekfullhet, flexibilitet och öppenhet! Byggnaden präglas av en enkel struktur där lagren av funktioner ligger som ringar på vattnet, från den livfulla kärnan, det sociala hjärtat runt ljusgården via en tätare rumsfil med möten och stödfunktioner till de öppna ljusa arbetsplatser längs fasad.

På uppdrag av Klövern har BAU ritat ett kontorshus på 27.000 kvm i Kv Isafjord 8 på Torshamnsgatan i Kista. Projektet är fördelat på åtta våningsplan och inrymmer till största del huvudkontor för Tele2. I huset finns även ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar, ett café och en restaurang i två plan som är öppen för allmänheten.

En del av Kista

Kista arbetsområde präglas av rationella ljusa kontorshus med långa fönsterband och av förenklade versioner av glasintensiv hightech arkitektur. Tele2 bryter homogeniteten med sin fasad av svart grafisk betong och helglasade burspråk. Det rationella finns även här i husets prefabricerade konstruktion och överlagras med taktilt mönstrade betongytor och skarp kontemporär detaljering av glasburspråken. Betongens mönstring fortsätter även över dubbla perforerade plåtskikt mellan fönster och vidare till beklädnaden av fläktrummen i perforerad, natureloxerad aluminium. Husets gestaltning kommer från en önskan om upplevelse av materialitet och en ledig, inbjudande enkelhet som signalerar professionell tillgänglighet. Vi hoppas byggnaden bidrar till Kista genom att vara nyfiket öppen och minnesvärd!

Central ljusgård och öppna, ljusa arbetsytor

Huset är organiserat i en kvadratisk plan med central ljusgård, till vilket adderas en flygel som fyller ut kvarteret och ger expansionsyta. Ljusgården utgör husets centrala vardagsrum och karakteriseras av utskjutande balkonger, huvudtrappor och en läktare till första våningen som skapar en teaterliknande atmosfär där husets invånare syns och möts. Det karaktäristiskt lutande glastaket som kröner innegården innehåller microshade solavskärmning i sin första användning i Sverige. Tekniken reducerar värmeinstrålningen men bibehåller utblickar och himlens närvaro på innegården genom att glaset kan vara ofärgat och ingen mekanisk solavskärmning krävs. En rad mötesrum skärmar av de mötesintensiva ytorna kring ljusgården från stora, pelarfria och öppna arbetsytor som ligger utmed husets fasader och erbjuder tysta, ljusa arbetszoner. På översta plan intill ljusgården och under glastaket ligger ett bibliotek/lounge som leder ut till en stor takterrass i kvällsolsläge. BAU ritade och gjorde även inredning för den publika lunchrestaurangen i flygelbyggnaden.

Foto: Sten Jansin