Torghusen

ÅR
2015–2019
UPPDRAGSGIVARE
Bolite
ADRESS
Uppsala

I Rosendal satsar Uppsala på stadsmässighet och hållbarhet. Här har BAU arbetat i ett uppdrag för Bolite. Brf Torghusen Uppsala ligger i områdets norra del och de första boende flyttade in i januari 2021. I föreningens lokaler huserar butiken Rosendal Ost & Chark och Caféet Himlen är blå som en apelsin.

Det tidigare övningsfältet Rosendal lämnade plats för idrottshallar för studenter och bostadskvarter uppförda av ett femtiotal olika aktörer. Resultatet är kvarter med varierad gestaltning och färgsättning, trånga gårdar och gränder med fastigheter utan räta vinklar och i en trivsam skala på i snitt fem våningar.

BAUs uppdrag påbörjades under detaljplanearbetet som inletts av Studio Stockholm. När BAU tog över projektet var Bolite beställare men efter beviljat bygglov överläts projektet till annan byggherre som nu uppfört kvarteret.

Med bevarande av gestaltningsutrycket som villkorats i detaljplan utökades antalet lägenheter från 32 till 48 stycken, vilket var en förutsättning för att projektet skulle kunna genomföras rent ekonomiskt. Idag är det lilla snedställda torget en livlig plats med butiker och café med uteservering helt enligt visonen för Rosendal om en levande och hållbar stadsdel. I uppdraget fanns också möjligheten att tillsammans med våra kollegor på Kragh & Berglund utveckla förslag för högre grönytefaktor och testa gröna väggar.

Fasadernas vertikala indelning med puts och natursten ger platsens ett klassisk stenstadsuttryck. På den lilla gården finns det växthus, cykelparkering, odlingslotter och uteplatser samtidigt som gården har kontakt med det större samlade gårdsrummet i kvarteret. Sammantaget har projektet blivit ett välkommet tillskott i den växande stadsdelen Rosendal.

Relaterade inlägg

Inget hittades