Isotopen

ÅR
2011–2017
UPPDRAGSGIVARE
NCC PD/NCC Construction
ADRESS
Norra Stationsgatan/Solnavägen
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Prisvinnande byggnad i Hagastaden!
BAUs projekt Torsplan 2 i kvarteret Isotopen, Hagastaden, är Sveriges första kontorsbyggnad som certifierats som BREEAM Outstanding, handelsdelen är certifierad till Excellent. Huset har vunnit BREEAM Award Commercial 2016, nominerats till BREEAM Award Office 2016 och vunnit årets Miljöpris på Betonggalan 2016.

En del i en komplicerad stadsmiljö

Torsplan 2 bildar par tillsammans med sin granne på andra sidan Solnavägen, Torsplan 1 – även det ett av BAUs projekt. Projektet är totalt 35 000 kvm, varav 18 500 kvm kontor, 3 500 kvm handel och två våningar garage under mark med en delad lastgård och logistiklösning med grannen i kvarteret Fraktalen. Smarta lösningar och samnyttjande av ytor är viktiga faktorer när man arbetar i en komplex omgivning. Byggnaden är integrerad i en komplicerad innerstadsmiljö, byggd på ett betongdäck över motorleden och med den nya tunnelbanelinjen som får en uppgång i byggnaden. Huset blir del av centrum i ett framtida innovationskluster för Life Science och det stadsutvecklingsområde, Haga Norra, som knyter samman Stockholm och Solna. Torsplan 2 blir också en del i en traditionell stenstadsmiljö gränsande till riksintresset Röda Bergen och dess höga kulturhistoriska värden.

Kontor och handel

Kontorsytorna är utformade för att vara så effektiva som möjligt, med en hög grad av flexibilitet i planlösningen. Här kan upp till fyra hyresgäster per plan samsas kring en invändig och en utvändig ljusgård som säkerställer behov av dagsljus och kommunikation. I entréplanet till kontorshuset finns Hagastadens nya handelsplats, en plats för möten och umgänge lika mycket som en plats för de vardagliga  inköpen. I byggnaden finns en stor träningsanläggning, ett flertal restauranger och kaféer. På taket finns, förutom ett sedumtak med rik artsvariation, en löparbana, ett utegym och en solterrass tillgänglig för alla husets användare.

Foto: Sten Jansin