Vertikalhuset

ÅR
2011
UPPDRAGSGIVARE
Kvarnholmen Utveckling AB (KF Fastigheter och JM AB)
ADRESS
Kvarnholmen, Nacka
PROJEKTSTATUS
Parallellt uppdrag

I Vertikalhusets siloliknande byggnadskropp är den allmänna hissen integrerad i gestaltningen. Hissen går från ett livligt, solbelyst torg till en utsiktsbalkong på husets 11:e våning och vidare via en spång till öns högplatå. Lägenheterna i huset är ritade för att fånga platsens kvaliteter med utsikt i två väderstreck. Entréhusets horisontella gestaltning kontrasterar medvetet mot Vertikalhuset.

På kvarnholmen utvecklar Kvarnholmen Utveckling AB, KF:s gamla kvarnanläggning till en attraktiv och levande stadsdal med en stark egen identitet.

BAU deltog i ett parallellt uppdrag om utformningen av två bostadshus på Kvarnholmen och vann. I Vertikalhusets siloliknande byggnadskropp är den allmänna hissen integrerad i gestaltningen. Hissen går från ett livligt, solbelyst torg till en utsiktsbalkong på husets 11:e våning och vidare via en spång till öns högplatå. Hisschaktet står utanför husets konstruktion och kan tydligt identifieras som allmänt tillgänglig. Bostadshuset har entréer direkt från spången till hissen, likaså från Pipelinegångens mellannivå och från torgnivån.

Lägenheterna i huset är ritade för att fånga platsens kvaliteter med utsikt i två väderstreck. En stor flexibilitet kan tänkas i val av antal sovrum, som medger yteffektiva lägenheter eller loftliknande lösningar på samma grundplan. På taket finns möjlighet till en för huset gemensam solterrass, med vidhängd bastu och jacuzzi.

Vid Vertikalhusets fot ligger ett södervänt torg som sträcker sig över Södra Gatan och växer ut till en kaj, brygga och kanothamn. Den publikvända lokalen (vi föreställer oss en restaurang) i Vertikalhusets botten är väderstrecksmässigt optimal för en uteservering, och torgets vindskyddade läge kan förlänga utesäsongen både höst och vår. Ner till den omstöpta befintliga kajen och flytbryggorna klättrar en oregelbunden trappa med sittavsatser och ramper som gör det naturligt att stanna upp.

Entréhuset avtrappade planform ger god utsikt mot vattnet från alla lägenheter. Byggnadskroppen omges på tre sidor mot vattnet av kontinuerliga balkonger som påminner om fartygsbryggor och håller samman det trappade huset till en tydlig, horisontellt präglad form. En flytbrygga av trä medger passage runt huset på vattensidan och möjlighet till en båtplats. Entréhusets horisontella gestaltning kontrasterar medvetet mot Vertikalhusets.