Mikroklimatet i vår byggda miljö påverkas bland annat av sol och skugga, av dagsljustillgången i rum vi vistas i och av effekten av bländning. Genom klimatanalyser kan vi säkerställa att nya byggnader, så väl som de befintliga, hamnar i ett sammanhang som verkar för en god, hållbar miljö – inomhus och ute.

Se exempel på några av de uppdrag inom klimatanalys vi arbetat med i menyn till vänster.

Med studier av mikroklimat, solbelastning och dagsljustillgång kan vi säkerställa att nya byggnader får tillräckligt med dagsljus samtidigt som inte för mycket solenergi, som måste kylas bort, släpps in. Att med kunskap hantera mikroklimatet skapar god byggnadskomfort som sparar energi. BAU har ett team med specialister som fokuserar på dagsljus, solvärmelast, solskydd och termiskt klimat. I över tio år har vi utvecklat och förfinat våra metoder för att optimera prestandan hos de byggnader vi skapat och upplevelsen av rummen i och kring dem.