BAU utmanar det konventionella. Vi bejakar det motstridiga där estetik och teknik samspelar till något vackert utöver det uppenbara. Vi är teamspelare med internationell och öppen stämning. Vi levererar human, inkluderande och professionell arkitektur.

God arkitektur rymmer stora möjligheter att öka kvaliteten i våra liv. Med den övertygelsen verkar BAU för ett hållbart samhälle med arkitektoniska, sociala, kulturella och kommersiella värden i samklang med naturens resurser. BAU är spjutspetsar inom miljöarbete och BIM-projektering.

Vi jobbar med ett brett spektrum av projekt, från det enkla till det komplexa och är alltid nyfikna på nya utmaningar.

BAU leds av Peter Walker (vd), Peter Bäckström (vice vd), Anna Axberg Olsson, Stina F McKay, Kristin Gausdal, Anton Johansson, Eskil Olsson och Mårten Wessel. Idag är vi ett nittiotal personer fördelade på arkitekter, byggnadsingenjörer, miljöingenjörer och visualiserare. Företaget grundades 1991 av Göran Andersson, Hans Birkholz, Per-Eric Sundby och Peter Walker.

HÅLLBARHET

Hållbarhet är viktigt för oss! För oss är frågan om hållbarhet central i det vi skapar, en drivkraft för kreativitet och ett tankesätt som genomsyrar den verksamhet vi bedriver. Vi stävar efter att skapa byggnader och stadsrum för mänskliga behov och att göra det på ett sätt som ryms inom planetens ekologiska resurser, med vetskap om att de är ändliga. Vi vill skapa byggnader och stadsrum – arkitektur – som håller över tid och är användbara även för kommande generationer med andra behov. Vi är ödmjuka inför de utmaningar som vi står inför och vill verka för att vår bransch tar sitt ansvar. Därför bedriver vi egen forskning och utveckling samt samverkar i externa forskningsprojekt som kan driva branschen framåt, mot ett hållbart samhälle.