BAU utmanar det konventionella. Vi bejakar det motstridiga där estetik och teknik samspelar till något vackert utöver det uppenbara. Vi är teamspelare med internationell och öppen stämning. Vi levererar human, inkluderande och professionell arkitektur.

God arkitektur rymmer stora möjligheter att öka kvaliteten i våra liv. Med den övertygelsen verkar BAU för ett hållbart samhälle med arkitektoniska, sociala, kulturella och kommersiella värden i samklang med naturens resurser. BAU är spjutspetsar inom miljöarbete och BIM-projektering.

Vi jobbar med ett brett spektrum av projekt, från det enkla till det komplexa och är alltid nyfikna på nya utmaningar.

BAU leds av Peter Walker (vd), Peter Bäckström (vice vd), Anna Axberg Olsson, Stina F McKay, Kristin Gausdal, Anton Johansson, Eskil Olsson och Mårten Wessel. Idag är vi ett sjuttiotal personer fördelade på arkitekter, byggnadsingenjörer, miljöingenjörer och visualiserare. Företaget grundades 1991 av Göran Andersson, Hans Birkholz, Per-Eric Sundby och Peter Walker.

HÅLLBARHET

BAU har en holistisk syn på arkitektur där formgivningen är viktig men ändå del av ett större sammanhang som inkluderar hållbarhet, teknik, historisk och kulturell förankring, ekonomi och byggbarhet. Som arkitekter jobbar vi i en bransch med stor påverkan på den fysiska och sociala miljön. Vi är naturligtvis angelägna om att lämna efter oss en god värld till kommande generationer. Det vi producerar ska vara användbart och älskvärt i många år framöver, och det ska lämna så litet avtryck som möjligt på jordens resurser. För att uppnå detta jobbar vi kontinuerligt med utveckling av tilltalande, trygg och hållbar arkitektur.

Även om vår egen verksamhet har en betydligt mindre omgivningspåverkan än det vårt arbete producerar så har vi en plan för att minimera dess avtryck på klimat och resurser och den följs upp kontinuerligt.