Personuppgiftspolicy

På Byrån för Arkitektur & Urbanism, BAU, värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd, dina personuppgifter säljs t.ex. aldrig vidare. Personuppgiftspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du gör dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta BAUs ledning vid eventuella frågor. Ansvarig för de personuppgifter som samlas in (personuppgiftsansvarig) är BAU, Gävlegatan 12A, Box 6641, 113 84 Stockholm, organisationsnummer 556416-8093.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. kan bilder och ljudupptagningar som hanteras av företaget vara personuppgifter även om namn inte nämns. Krypterade uppgifter och andra elektroniska identiteter som IP-nummer är också en personuppgift om den kan kopplas till en fysisk person.

Då en personuppgift hanteras av företaget sker en behandling av personuppgift, oavsett om det sker automatiskt eller ej. Till exempel är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering behandling av personuppgift men även en personuppgift som blir läst i öppnad e-post är en behandlad personuppgift.  I personuppgiftspolicyn beskriver vi i tabellform vilka personuppgifter vi samlar in, till vilket ändamål (varför), hur de behandlas och hur de sparas. Här anges också informationssäkerhetssystem och informationsklassning. I policyn hittar du också uppgifter om delning, lagring, rättigheter, dataskydd och giltig version.

Personuppgiftspolicy, rutiner för externa ändamål