Arkitektur-värden

BAU har sedan år 2004 arbetat i olika uppdrag för Statens fastighetsverk Utrikes. Verket äger och förvaltar ca 170 fastigheter utomlands, mestadels ambassader, kanslilokaler och residens och i BAUs nuvarande åtagande ingår fastighetsgruppen som kallas Moderna anläggningar – byggnader i Berlin, Washington, Santiago, Dar es Salaam, Pretoria, Tokyo, Seoul, Ottawa, Guatemala city, Mexico city, Havanna, Brasilia, Bogotá, Lima. Därutöver i ett längre engagemang ingår två byggnader där BAU jobbat längre än så; EU-representationen i Bryssel samt Svenska institutet och ambassaden i Paris.s.

Gemensamt för denna typ av uppdrag är att samarbetet mellan arkitekt och förvaltare behöver förstärkas med kommunikation och dokumentation som håller över tid då upphandlade generalkonsulter och husarkitekter i ramavtalen förändras, likaså förändras bemanning från fastighetsverkets sida. I det pilotprojekt inom Kulturmiljöenheten på Statens fastighetsverk som Hans Birkholz, BAU, och Anders Ingmo, SFV, ingår i samlas arkitekturvärden i en kort sammanfattande skrift som förser nästa konsultgrupp med den kunskapsåterföring som hantering av projekten behöver.

Pilotprojektet ”Arkitekturvärden” för Den svenska EU-representationen i Bryssel syftar till att i koncentrerad form lyfta fram anläggningens bärande arkitekturvärden. Tematiskt uppslag för uppslag, redovisas planorganisation, färgsättning, materialval, konst mm redogörs pedagogiskt för vad som är värt att bevara. Inte minst viktigt är avsnittet med resonemang om vilka svenska värden man i EU-representationen vill lyfta fram och förmedla. Ett konkret exempel på arkitekturvärde i Bryssel är bevarandet av den välkomnande öppenheten i en allmän byggnad, även efter ombyggnad på grund av ökade säkerhetskrav.

Syftet med skrifterna Arkitekturvärden är att i en långsiktigt dokumenterad förvaltning och med analyserade behov redovisa hur förändringar är möjliga med byggnadens arkitektoniska grundidéer bevarade. Detta inte minst med ökat fokus på effektiv resursanvändning och långsiktig hållbarhet.

Bilden föreställer Hans Birkholz, BAUs grundare, i modellverkstaden