Byggnads- förädling

Under den tid som Tomteboda rustats för nya hyresgäster har konsulter, förvaltare och Tomtebodas ägare enats i idén att byggnaden ska förädlas, inte förändras. I en antikvarisk rapport har BAU, Tyrens och förvaltaren Newsec punktat viktiga värden för den fortsatta förvaltningen; det kommer alltid att finnas undantag men då ska dessa punkter avvägas och prioriteras.

Något gör att alla aktörer förstått ursprungsvärden i Tomteboda och förmått avväga det mot nya verksamhetsbehov och lagkrav – utan att ge avkall på det som gör Tomteboda stort. Kanske är det respekten för storverket, verkshöjden i det som Rosenberg & Stål och Statens konstråd kunde göra i nära samarbete med beställaren Byggnadsstyrelsen och hyresgästen Postverket? Kanske är det kvaliteten i material och färgsättning och det beständiga i byggnadsverket? Kanske är det flexibiliteten i de strukturalistiska ytorna?

Läs rapporten här