Kunskapskontoret

Vår kompetens är kontorets främsta tillgång. Genom kunskapsåterförande arbetsprocesser; utbildningar, föreläsningsserier, studieresor och platsbesök lär vi oss av varandra. Eftersom kontoret är strukturerat i kluster och inte fasta studios är sammansättningen av den kompetens som krävs för projekten alltid tillgänglig.

Våra uppdrag är vår kärnverksamhet och för att säkerställa lagkrav, se behov och driva utvecklingen framåt har vi certifierade i alla vanligt förekommande hållbarhetssystem, så som CityLab, BREEAM, LEED, Svanen, Miljöbyggnad och WELL. Vi har också certifierat oss som sakkunniga i tillgänglighet och som färgsättare. Vi har stor och bred BIM kompetens med flera ArchiCad powerusers och använder digitala program som Grasshopper, Rhino och följer ny branschstandard BEAst till vardags i våra projekt.
Vi genomför regelbundet vidareutbildningar för att bibehålla en hög nivå på vår kunskap men vi tar också tillvara på enskilda intressen och stödjer individuell kompetensutveckling för alla anställda. Samtliga på BAU har genomgått en utbildning i byggetik genomförd i Etiska rådets regi. I vår samlade kompetens ryms dessutom genomförda individuella utbildningar i ljusdesign, förhandlingsteknik, grafisk design, för LCA i praktiken, BBR, som kontrollansvarig enligt PBL. Många av våra arkitekter har genomfört steg 1-3 i Sveriges Arkitekters kompetensutvecklingsprogram.
BAU är som kontor medlemmar i SGCB, NCSC, Innovationsföretagens Arkitektråd och vi har anställda som är medlemmar i Byggtjänst Unga Talanger, City i Samverkan, SIPA, 100gruppen, Nätverket 100% och TränätverkA. Vi deltar i forskningsprojekt för träbyggnad genom ”Timber on Top”.
Vår individuella kompetens är vår gemensamma kunskap – vi lär oss av varandra tillsammans!

Text: kunskapskontoret. Genom en glasdörr syns människor. Grafik på väggen bildar ordet BAU.