Modellverkstad

Vi arbetar inte bara med ritningar och digitala verktyg. Att arbeta med arkitektur är att söka efter den: under studieresor, platsbesök, möten, workshops – och i modellverkstaden.

I BAUs modellverkstad tar många av projekten form under skiss och utredningsfaser, där växer det färdiga resultatet fram och kan visas som fysisk modell för beställare och remissinstanser i beslutsprocessen.

Förutom de traditionella verktygen har vi ett flertal 3D-skrivare och laserskärare till vår hjälp.

Bild: Anders Fredriksén