Processen

Hela vägen!

BAU har följt många projekt från tidiga skissfaser, genom program, system- och bygghandlingar till hyresgästanpassningar för nästa generation användare. Vårt fokus ligger på att utforma trivsamma, generellt funktionella och långsiktigt användbara byggnader och miljöer för en hållbar utveckling.

Läs mer om BAUs tankar om hållbarhet