Visselblåsning

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har BAU rutiner för att våra uppdragsgivare, samarbetspartners och medarbetare ska kunna rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler eller etiska normer.

Vid eventuella missförhållanden finns visselblåsarlagen som ett skydd för den som rapporterar. Informationen som rapporteras ska angå allmänheten och ha ett allmänintresse. Till allmänintresset hör överträdelse av lagar och andra föreskrifter. Den som rapporterar är också skyddad när det gäller missförhållanden avseende produktsäkerhet, offentlig upphandling, miljöskydd med mera. Även allvarliga överträdelser av interna regler och överträdelse av denna uppförandekod, eller liknande, kan omfattas.

Vad kan rapporteras?
Om du misstänker risker eller andra missförhållanden inom BAU uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion . Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Hur rapporterar du?
Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Fyller du inte i fälten med kontaktuppgifter blir din anmälan anonym.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Visselblåsarfunktion


    Anmälaren har skälig anledning att anta att den rapporterade informationen är sann och nödvändig för att ett missförhållande ska visas, samt att informationen har ett allmänintresse. Anmälan kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Anonym anmälan kan göras men innebär oftast svårigheter med att gå vidare i utredningshänseende.