Bromma Blocks station

ÅR
2019–2021
UPPDRAGSGIVARE
CBRE IM/Skanska Sverige AB
ADRESS
Ulvsundavägen, Bromma Blocks
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Bromma Blocks förändras från handelsplats till stad. De förstärkta kommunikationssätten med kollektivtrafiklösningar är en viktig förutsättning för de stadsmässiga kopplingar som en stadsdel behöver för att bli levande. Station Bromma Blocks är den första invigda hållplatsen på sträckan förbi flygplatsen.

Under flera år stod en ensam brokonstruktion intill Bromma Blocks som skulle utgöra framtida plattform för Tvärbanestation Bromma Blocks. Som del av överenskommelse i exploateringsavtal ingick det i åtagande för CBRE IM att på fastigheten Trafikflyget 9 konstruera ett bjälklag längs stationen som förgårdsmark till framtida kvarter samt hisstorn och trappa till mark. Uppdraget genomfördes från idéskiss, bygglov till bygghandling av BAU. Bjälklagets bärning är utformad i en stålkonstruktion som i sin lätthet bildar kontrast till den tunga tågbron, det glasade hisstornet en tydlig markör som visar stationens entré, trappa är generöst bred och flack och vinklas till torg nedanför för att uppmuntra gående. Bjälklagets räcke, belysningsstolpar, hisstorn och trappräcke är färgsatta i vassgrön kulör som kompletterar färgpaletten i angränsande Hangar 5. Stationen invigdes under våren 2021.

Bjälklagets uppbyggnad och utformning är förberett för att kunna integreras i en framtida byggnad som ansluter till stationen på ett liknande sätt som byggnaderna mitt emot.

I anslutning till stationen utförde vi även ett uppdrag som omfattade gestaltning och bygglov för en tillfällig torgyta där NCC Property Development och CBRE Investment Management har gemensamt huvudmannaskap. Plantering i stora färgstarka containrar och sittplatser på stora stiliserade stenar signalerar torgets tillfälliga karaktär och markerar torgyta och de gåendes domän i en miljö där bilarna tidigare haft ett övertag.

Under hösten 2022 startar arbetet med ny detaljplan för hela fastigheten Trafikflyget 9, ett nybyggnadsprojekt som kommer att länka samman hållplatsen med Bromma Blocks handelscentrum.

Relaterade inlägg

Inget hittades