S:t Josefs kapell

ÅR
2020
UPPDRAGSGIVARE
Stiftelsen Katolska Kyrkogården i Stockholm
ADRESS
Solna
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

I ett antikvariskt uppdrag har BAU omgestaltat de inre ytskikten i Sankt Josefs katolska kapell på Norra kyrkogården i Solna. Kapellet ritades 1899 i nygotisk stil av IG Clason och V. Bodin. Uppdraget har utförts tillsammans med antikvarie Cecilia Hammarström och arkitekt Andreas Heymowski.

Innanför den relativt orörda fasaden av grovt tuktad kalksten finns ett ljust inre rum; högt i tak med fin detaljering i snickerier och takstolar. En renovering av de inre ytskikten var nödvändig och den färgskala som valdes har sitt upphov i de antikvariska undersökningar som föregick alla beslut. Delar har återskapats, andra har tagits fram efter samtida referenser i nygotisk stil, till exempel från Allhelgonakyrkan i Lund. Tillsammans med en återgång till den ursprungliga materialpaletten, där tidigare övermålade ådringsmålade dörrar och träpartier återskapats, och en gestaltning där varsamt framskrapade dekorativa mässingsnitarna skapar vacker kontrast mot övriga kulörer, har kapellets inre rum återfått en mer sakral stämning.

Foto: Tove Falk Olsson

Relaterade inlägg

Inget hittades