Byrån

 

BAU utmanar det konventionella, bejakar det motstridiga där estetik och teknik samspelar till något vackert, oväntat.
Vi är teamspelare med internationell och öppen stämning vilket präglar projekten, från stadsplaner till bänken du sitter på.
BAU är spjutspetsar inom miljöarbete och BIM-projektering!
Vi levererar human, inkluderande, och professionell arkitektur.

leave a comment