Disponent-parken

ÅR
2015–
UPPDRAGSGIVARE
Disponentparken AB
ADRESS
Disponentparken, Örebro
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
KONTAKT

Nytt bostadsområde i Örebro. I Disponentparken får den gamla Disponentvillan en ny uppgift som gemensamhetslokal för de boende i området.

Disponenten vid Örebro Pappersbruk, Gunnar Björkman, lät 1921 uppföra en ståtlig villa åt sig i Almby intill pappersbruket. Arkitekt var Edvin Stenfors som varit stadsarkitekt i Örebro och som då var länsarkitekt i Stockholm.

Idag är Disponentvillan det enda som återstår av Örebro Pappersbruk. Örebro Kommun planerar nu för ca 1200 bostäder på det gamla Pappersbruksområdet. Som en första etapp på det nya bostadsområdet har BAU ritat flerbostadshus och radhus i Disponentparken. Totalt omfattar projektet ca 150 bostäder i storlek från 39 m2 till 118 m2. Uppgiften för BAU har varit att i den skyddade Disponentparken placera in bostadshus. Disponentvillan får en ny uppgift som gemensamhetslokal för de boende i området.