Fallskärmen

ÅR
2021
UPPDRAGSGIVARE
Bolite
ADRESS
Örebro
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
Fallskärmen, ett småskaligt område med radhus i trä

I kvarteret Fallskärmen har BAU haft som vision att skapa ett småskaligt och attraktivt boende med bostäder som är ekonomiskt överkomliga för olika typer av familjekonstellationer. I kvarteret Fallskärmen blir välplanerade radhus utan onödiga utrymmen ett sätt för de boende att bara betalar för den yta som behövs. Radhusen byggs helt i trä, där träfasaderna är pigmenterade för att åstadkomma en varm och inbjudande känsla. Formspråket är kubiskt och radhusen adderas till varandra i en sicksackform som ger skyddade uteplatser och minskar insyn och störningar mellan radhusen. En småskalig miljö eftersträvas i kontrast till omkringliggande flerbostadshus – samtidigt är gruppen med radhus tillräckligt stor för att framstå som en egen enhet inom kvarteret.

I kvarteret Fallskärmen blir fastigheterna Fallskärmen 3 & 7 ett komplement till beställarens befintliga hyresrätter på grannfastigheten. I allt som genomsyrar projektet verkar BAU och Bolite för en hållbar livsstil, bland annat med lösningar som främjar gröna transportvanor, social trygghet och en långsiktigt stabil ekonomi.

Gestaltning

Radhusen byggs helt i trä, där träfasaderna är pigmenterade för att åstadkomma en varm och inbjudande känsla. Med en begränsad materialpalett ges kvarteret en sammanhållen och lågmäld framtoning och istället skapas variationen genom subtila skillnader i exempelvis träpanelens format. Formspråket är kubiskt och radhusen adderas till varandra i en sicksackform, som ger skyddade uteplatser och minskar insyn och störningar mellan radhusen. Taken lutas i sidled och förstärker tydligt den sicksackade formen i plan. Små entréförråd skapar en skyddad uteplats även på entrésidan av radhusen och skapar genom sin volym ett intressant spel med radhusen. Ljusa fönsterpartier mot uteplatsen binder samman ute och inne vid kök och vardagsrum.

Majoriteten av radhusen är placerade med kök och vardagsrum mot den gemensamma gården. Husen är utformade för växande familjer med varierande ekonomiska förutsättningar som vill bo tryggt och modernt.
• Husen är 90 kvm och mycket yteffektiva
• Upp till 4 sovrum och en nedervåning med öppen planlösning.
• Samtliga hus har en uteplats i anslutning till kök/vardagsrum och ytterligare en uteplats i anslutning till entrén.

Utemiljö

Närhet till natur och grönska är en av de viktigaste aspekterna för att människor ska känna välbefinnande och ro i sin bostadsmiljö. En grön gård med riklig växtlighet i form av perenner, häckar, bärbuskar och träd, planerad av landskapsarkitekt, blir blickfång från de boendes uteplatser. Här skapas en naturlig social kontakt, där de boende hälsar på grannar eller träffas på gården för att grilla tillsammans på kvällen.