Bild Skanska, Projekt BAU_Sthlm 01_skybar

2019-09-20