Strömnäsbacken

ÅR
2022–
UPPDRAGSGIVARE
Gretabo
ADRESS
Piteå
PROJEKTSTATUS
Tävling
bilden visar Strömnäsbacken i Piteå, en grön gård med orangeri och kringliggande träbyggnader i höjder mellan två och fyra våningar

BAU har tagit fram ett förslag med ca 150 klimatsmarta bostäder uppförda i trä som gav Gretabo en markanvisning i Strömnäsbacken, Piteå. Bebyggelsen är en blandning av yteffektiva hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar med fokus på hållbarhet och gemensamma utrymmen och funktioner. Central för gestaltningen är den flytande gränsen till naturen och att skogen letar sig in mellan husen.

Husen står tätt mot huvudgatan (Östra länken) i norr men entréerna vänder sig mot gården där skogen letar sig in mellan husen. Byggnadernas placering utmed huvudgatan ger ett definierat gaturum men också större ytor för bostadsgård.

Det karaktärsfulla området får en spännande gestaltning med lekfulla linjer. Husens taklutningar ges varierade riktning men även byggnadshöjden varierar mellan två våningar för radhusen och tre till fyra våningar för flerbostadshusen. Byggnaderna utförs som modulbyggnader i trä, uppförda av lokala företag. Fasaderna  kläs med träpanel. En blandning av yteffektiva lägenhetstyper i radhus och flerbostadshus ger variation – om livssituationen ändras finns möjlighet att byta till något mer passande och också stanna kvar i området

Nära till naturen

Stora delar av kvartersmarken görs planterad, grön och genomsläpplig för dagvatten. Med höjdsättning kan gården få planteringsytor och sänkor där dagvatten kan samlas och skyfall fördröjas. I soligt och torrt väder blir dessa platser en tillgång för lek. Många tak kommer att kunna vara täckta av sedum och örter för att ytterligare fördröja dagvattnet.

Hållbarhet

Gretabo har som mål att kvarteret ska certifieras med minst Miljöbyggnad Silver vilket bland annat innebär höga krav på energieffektivitet samtidigt som bostäderna ska ha gott dagsljusinsläpp, god ljudmiljö och bra inomhusklimat. Byggnadsmaterialen kontrolleras och dokumenteras så att byggnaden består av sunda och hållbara material som inte belastar miljön i onödan. Solcellspaneler på tak, solcellsdriven belysning och fjärrvärme borgar för grön fastighetsdriften.

I det hållbara projektet förenas det gröna livet och den sociala närvaron i det gemensamma orangeriet som blir mötesplats för alla. I området finns också odlingslotter för de intresserade och gemensamma redskap. Cyklar kan ställas i väderskyddade och låsbara cykelförråd. I ett av förråden finns gemensamma el-lastcyklar och verkstad som ger utrymme för reparationer, tvätta cykeln och att hjälpa varandra. Kvarteret kommer att ha ett antal gemensamma elbilar och el-lastcyklar i en bilpool som tillsammans med kollektivtrafi ken gör det möjligt för hushåll att helt klara sig utan egen bil.

De boendes miljö

Efter vunnen markanvisning utvecklar Gretabo sin vision för Strömnäsbacken, inflyttning beräknas till sista kvartalet 2025. En tanke är att de kommande hyresgästerna ska kunna påverka sin boendemiljö under planeringsstadiet. Det  hjälper till att skapa en tidig känsla av att höra till, att man bryr sig om sitt kvarter. Här bor man om man vill uppleva gemenskap över generationer, vill leva hållbart och dela funktioner med varandra, både av sociala, ekonomiska
och miljömässiga skäl.