Guldläge

ÅR
2020–2022
UPPDRAGSGIVARE
HSB/NCC
ADRESS
Skellefteå
PROJEKTSTATUS
Pågående

Skellefteå växer. Med nya verksamheter och en ökad befolkning arbetar BAU i två uppdrag som ger Skellefteå nya centrala bostäder nära det nya kulturhuset Sara: Kvarteret Polaris och kvarteret Kapella. I kvarteret Kapella ger den antagna detaljplanen för HSBs projekt Guldläge 87 bostadsrättslägenheter om 1-5 rum och kök, fördelade på två flerbostadshus.

Mot gatan förhåller sig kvarteret Guldläge till den trevåningsskala som karaktäriserar den traditionella kvartersstukturen i Skellefteå. Kvarteret är uppdelat i två byggnadsvolymer men länkas samman med en låg del som innehåller en gemensamhetslokal för de boende. En högre byggnadsvolym i 12 våningar ligger indragen mot gården. Mot busstationen i norr möter en byggnadskropp i tre våningar en indragen del som är i fem våningar och som med sin volym mildrar kontrasten till punkthuset höjd. Bostäderna på det indragna våningsplanet får stora terrasser som en extra bostadskvalitét.

Gården

Gården ligger skyddad och upplyft från gatan. Mot Repslagargränd öppnar en trappförbindelse kvarteret och släpper in kvällssolen. En portik mot norr ger en tillgänglig förbindelse till gården för gående och cyklister. På gården finns också en lekplats, sittplats med pergola och ett växthus för de boende. Upphöjda planteringsytor och häckar skiljer de privata uteplatserna från de gemensamma ytorna, spaljéer ger underlag för klätterväxter och en grön vägg mot öster. En lokal placeras strategiskt på hörnan av kvarteret med entré ut mot Södra Järnvägsgatan.

Materialen

Det är materialet som håller ihop kvarteret; det robusta teglet är inte bara ett hållbart material utan kräver också mindre underhåll över tid. Teglet är i två kulörer, ett ljust sandfärgat och ett lite mörkare med en större spridning i kulörerna från sandfärger till bruna toner. Fönster, portar och plåtdetaljer i mörkbrunt bildar en fin kontrast till teglet. De lägre byggnadskropparna mot gatan utförs i det mörkare teglet med inslag av ljust tegel i fönsterbröstningarna, medan de indragna högre huskropparna utförs i det ljusa teglet med inslag av mönstermurning kring fönster. Ur dagsljussynpunkt är det en fördel att ljusa fasader reflekterar ned mer dagsljus till omgivande bebyggelse och inom kvarteret. Delar av bottenvåningen får utdragna skift och ger ett rustikt uttryck. Taken är i plåt och klädda med solceller som försörjer fastigheten med el till de gemensamma utrymmena.